USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0007/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0007/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0007/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum1. stanovuje
plat ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou
částí Praha 8 jmenovitě:
Doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D., ředitelce Gerontologického centra, se sídlem
na adrese Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, podle neveřejné přílohy
tohoto usnesení,
s účinností od 1. ledna 2022,2. schvaluje
s odvoláním na ustanovení § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů,
platový výměr ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené
městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum, uvedený v neveřejné příloze
tohoto usnesení,3. ukládá


zabezpečit prokazatelně realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 31.01.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

192_Usneseni.pdf (41,4 kB)