USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0392/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0392/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0392/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov na dobu určitou,2.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty
ze dne 22. června 2022)
uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy
a na k. ú. Střížkov na dobu určitou, za nájemné a s nájemci uvedenými v "Důvodové
zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

157_Usneseni.pdf (49,7 kB)
1_10 - DZ_a10bytu.docx - příloha (16,1 kB)