USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0390/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0390/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0390/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu stanoviska městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení1.bere na vědomí
1.1 "Důvodovou zprávu" k návrhu stanoviska městské části Praha 8 k návrhu
obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
- připomínkové řízení,
1.2 dopis náměstka primátora hl. m. Prahy ze dne 1. července 2022 č.j. MHMP
775248/2022 včetně důvodové zprávy a návrhu OZV, kerou se mění OZV
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění pozdějších předpisů,2.schvaluje
stanovisko městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, uvedené v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto
usnesení,3.ukládá


odeslat stanovisko městské části Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení, ředitelce
odboru daní, poplatků a cen Magistrátu HMP.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 29.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

102_Usneseni.pdf (40,7 kB)
1_5 - Priloha_c._1.pdf - příloha (384,5 kB)
1_6 - Priloha_c._2.pdf - příloha (1 MB)
1_7 - Priloha_c._3.pdf - příloha (13,3 MB)
1_8 - Priloha_c._4.pdf - příloha (16,1 MB)