USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0491/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0491/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0491/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi smluvními stranami Městská část Praha 8, Hlavní město Praha a společností Konsorcium Rohan, s.r.o.1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8, HMP
a společností Konsorcium Rohan,s.r.o., při realizaci investičního záměru souvisejícího
se změnou územního plánu Z 3126,2. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35,
Praha 8 - Libeň, 180 00, (IČO: 000 63 797), Hlavním městem Praha, se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 000 64 581 a společností
Konsorcium Rohan, s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha,
(IČO: 878 93 669), ve znění uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která není
součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit oprávněným zástupcem společnosti Konsorcium Rohan, s.r.o.
podepsanou Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi
MČ Praha 8 p. Grosovi,
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 16.09.2022
3.2. předložit oprávněnými zástupci investora a MČ Praha 8 podepsanou Smlouvu
o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu primátorovi hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 23.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

304_Usneseni.pdf (51,2 kB)