USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0463/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0463/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0463/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření Smlouvy o společném postupu v souvislosti se záměrem uvolnění pozemků na Rohanském ostrově mezi MČ Praha 8 a TBG METROSTAV s.r.o.1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Smlouvy o společném postupu v souvislosti
se záměrem uvolnění pozemků na Rohanském ostrově s TBG METROSTAV s.r.o.,2. schvaluje
uzavření Smlouvy o společném postupu v souvislosti se záměrem uvolnění pozemků
na Rohanském ostrově se společností TBG METROSTAV s.r.o.,3. ukládá


3.1. předložit Smlouvu o společném postupu v souvislosti se záměrem uvolnění
pozemků na Rohanském ostrově dle 2.části tohoto usnesení k podpisu TBG
METROSTAV s.r.o. p. Ing. Jakubovi Šimáčkovi a Ing. Michalu Števulovi, Ph.D.,
Zodpovídá: Ing.arch. Ivo Herman Termín: 29.11.2023
3.2. předložit společností TBG METROSTAV s.r.o. podepsanou Smlouvu o společném
postupu v souvislosti se záměrem uvolnění pozemků na Rohanském ostrově
k podpisu starostovi MČ Praha 8 panu Ondřeji Grosovi.
Zodpovídá: Ing.arch. Ivo Herman Termín: 13.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

248_Usneseni.pdf (49,7 kB)