USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0319/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0319/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0319/2022

ze dne 14.06.2022


k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" umístění a provozování přípojky vody, kanalizace a NN na pozemku parc. č. 2596/87, na k. ú. Kobylisy, pod názvem stavby "RD Ďáblický háj"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena" umístění a provozování přípojky vody, kanalizace a NN na pozemku
parc.č. 2596/87, na k. ú. Kobylisy, pod názvem stavby "RD Ďáblický háj",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" umístění a
provozování přípojky vody, kanalizace a NN na pozemku parc.č. 2596/87, na k.ú.
Kobylisy, pod názvem stavby "RD Ďáblický háj", mezi Městskou částí Praha 8, jako
"budoucím povinným" a Ing. Tomášem Červenkou a JUDr. Barbarou Červenkovou, bytem
na adrese: Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9, jako "budoucím oprávněným",
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědným
zástupcům strany oprávněného,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 14.07.2022
3.2 předložit odpovědnými zástupci strany oprávněného podepsanou "Smlouvu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 29.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

137_Usneseni.pdf (64,2 kB)
1_3 - SBS_VB_RD_Dablicky_haj_1_.docx - příloha (107,9 kB)
1_4 - Scan_2022_06_07_10_52_25.pdf - příloha (2,4 MB)