USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0042/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0042/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0042/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" částí pozemků parc. č. 840/190, 840/609, oba na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem vstupů na pozemky a záborů staveništní dopravy pro výstavbu "Domov seniorů Bohnice" při ulici Řešovská1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" částí pozemků
parc. č. 840/190, 840/609, oba na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem vstupů
na pozemky a záborů staveništní dopravy pro výstavbu "Domov seniorů Bohnice"
při ulici Řešovská,2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemků parc. č. 840/190, 840/609,
oba na k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a obchodní korporací DS Bohnice, s.r.o., (IČO: 038 26 431), se sídlem na adrese:
náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1, jako "nájemcem", podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědným zástupcům nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 09.02.2024
3.2 předložit odpovědnými zástupci nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi městské části Praha 8
p. Nepilovi.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 16.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

37_Usneseni.pdf (51,8 kB)
1_1 - duvodova_zprava_00028.doc - příloha (41 kB)
1_2 - Smlouva_o_najmu_.doc - příloha (222,5 kB)
1_3 - Scan_2024_01_22_09_48_40.pdf - příloha (2,9 MB)