USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0473/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0473/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0473/2023

ze dne 22.11.2023


k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 81. schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2023 ze dne 22. 02. 2023, 4. část, bod 4.1,
písm. a), e),
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/1. a B/1. - 6.,2. ukládá


2. 1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/1.
a B/1. - 6.
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 06.12.2023
2. 2 informovat písemně ZMČ o rozpočtových opatřeních uvedených v příloze
tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 07.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

59_Usneseni.pdf (38,2 kB)
1_0 - Priloha_navrhu_usneseni_22.11.2023_I.docx - příloha (26,3 kB)