USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0430/2015

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0430/2015

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0430/2015

ze dne 12.08.2015


k návrhu zřízení Týmu pro tvorbu strategie1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zřízení Týmu pro tvorbu strategie včetně jeho
vymezení působnosti,2.zřizuje
v souladu s ust. § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, komisi Rady městské části Praha 8 -
Tým pro tvorbu strategie,3.jmenuje
složení Týmu pro tvorbu strategie následovně -
do funkce předsedy týmu:
MgA. Petra Vilguse, Ph.D.
do funkce člena týmu:
PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA
Mgr. Víta Cézu
Ing. Jiřího Reitspiese
Libora Kálmána
Mgr. Martina Moulise
Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D.
Ing. Bc. Jiřího Eliáše
Bc. Michala Součka
Ing. Dariu Říčařovou DiS.
Ing. Dagmar Frantíkovou
Mgr. Jaroslavu Benetkovou
RNDr. Pavla Roušara
do funkce tajemnice týmu:
Bc. Ivu Hájkovou.................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn72936493_162534.pdf (38,8 kB)
1_19 - 3_Tym_pro_tvorbu_strategie_pusobnost.docx - příloha (35,3 kB)