USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0381/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0381/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0381/2022

ze dne 13.07.2022


k podání připomínek MČ Praha 8 k návrhu územní studie Sídliště Ďáblice1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání připomínek MČ Praha 8 k návrhu územní studie
Sídliště Ďáblice,2. schvaluje
připomínky MČ Praha 8 k návrhu územní studie Sídliště Ďáblice ve znění uvedeném
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


podat připomínky dle 2. části tohoto usnesení na MHMP.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 13.07.2022

................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

336_Usneseni.pdf (36,8 kB)