USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0034/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0034/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0034/2024

ze dne 24.01.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 264, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské
části Praha 8 – čp. 264, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 8
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Technologií hlavního města
Prahy, a. s. (IČO: 256 72 541), se sídlem na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 -
Holešovice, jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8
– čp. 264, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 8
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Technologií hlavního města
Prahy, a. s. (IČO: 256 72 541), se sídlem na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 -
Holešovice, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 23.02.2024
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu
o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 22.03.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

252_Usneseni.pdf (63,6 kB)
1_7 - A_DZ_00033_2024.docx - příloha (14,1 kB)
1_8 - BJ_00033_2024_A_NS_Technologie_hl.m._Prahy_rev2.docx - příloha (33,5 kB)