USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0014/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0014/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0014/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických
osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 8,2. stanoví
na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve spojení s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů,
2.1 ředitelkám mateřských škol (MŠ) zřízených městskou částí Praha 8:
pí Mgr. Ing. Janě Ptáčkové, ředitelce MŠ, Praha 8, Sokolovská 182,
pí Mgr. Haně Francové, ředitelce MŠ, Praha 8, Na Korábě 2,
pí Bc. Vladimíře Sidelka, ředitelce MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13,
pí Bc. Evě Vlastníkové, ředitelce MŠ, Praha 8, Šiškova 2,
pí Mgr. Romaně Fuchsové, ředitelce MŠ, Praha 8, Štěpničná 1,
pí Bc. Simoně Brychta, ředitelce MŠ, Praha 8, Chabařovická 2,
pí Mgr. Evě Vodrážkové, DiS, ředitelce MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4,
pí Mgr. Šárce Šímové, ředitelce MŠ, Praha 8, Lešenská 2,
pí Bc. Ctiradě Foučkové, ředitelce MŠ, Praha 8, Řešovská 8,
pí Mgr. Ivaně Rydvalové, ředitelce MŠ, Praha 8, Libčická 6,
pí Bc. Kateřině Pechové, DiS, ředitelce MŠ, Praha 8, Korycanská 14,
pí Mgr. Evě Hejdové, ředitelce MŠ, Praha 8, Poznaňská 32,
pí Bc. Věře Klímové, ředitelce MŠ, Praha 8, Bojasova 1,
pí Zuzaně Šteflové, ředitelce MŠ, Praha 8, U Sluncové 10 a
pí Mgr. Daně Strakové, ředitelce MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13,
pí Mgr. Janě Bernasové, ředitelce MŠ, Praha 8, Krynická 2,
pí Mgr. Šárce Fišerové, ředitelce MŠ, Praha 8, Klíčanská 20,
a statutární zástupkyni
pí Bc. Adrianě Trnkové, statutární zástupkyně MŠ, Praha 8, Kotlaska 3,
platy uvedené v neveřejné příloze č. 1 tohoto usnesení,
2.2 ředitelům a ředitelkám základních škol (ZŠ) zřízených městskou částí Praha 8:
pí Mgr. Petře Jehnové, ředitelce ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3,
pí. Mgr. Ivaně Vanišové, ředitelce ZŠ, Praha 8, Palmovka 8,
pí Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D., ředitelce ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52,
pí Mgr. Věře Staňkové, ředitelce ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4,
p. Mgr. et Bc. Ivu Mlejneckému, řediteli ZŠ, Praha 8, Burešova 14,
pí PaedDr. Aleně Pelantové, ředitelce ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1,
pí RNDr. Boženě Čerňanské, Ph.D., ředitelce ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3,
p. Mgr. Zbyňku Drozdovi, řediteli ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28,
p. Mgr. Petru Zmekovi, řediteli ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1,
pí Mgr. Ivě Červeňanské, ředitelce ZŠ Mazurská, Praha 8, Svídnická 1 a,
pí Mgr. Štěpánce Sýkorové, ředitelce ZŠ, Praha 8, Libčická 10,
pí Mgr. Věře Jakešové, ředitelce ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1,
pí Mgr. Tomáši Táborskému, řediteli ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11,
pí Mgr. Simoně Škaloudové, ředitelce ZŠ, Praha 8, Glowackého 6,
p. Mgr. Janu Kordovi, řediteli ZŠ a MŠ Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,
platy uvedené v neveřejné příloze č. 2 tohoto usnesení,3. ukládá


zabezpečit prokazatelně realizaci tohoto usnesení prostřednictvím odpovědných
zaměstnanců jednotlivých organizací zřízených městskou částí Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 31.01.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

141_Usneseni.pdf (45,6 kB)