USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0346/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0346/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0346/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi městskou částí Praha 8, jako "výpůjčitelem", a Janem Placákem, Praha 2 jako "půjčitelem"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi městskou
částí Praha 8, jako "výpůjčitelem", a Janem Placákem, Praha 2 jako "půjčitelem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi městskou částí Praha 8, jako "výpůjčitelem",
a Janem Placákem Praha 2, jako "půjčitelem", ve věci výpůjčky předmětů za
účelem pořádání výstavy "Boudník před Hrabalem", podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o výpůjčce" podle 2. části tohoto usnesení k podpisu panu
Janu Placákovi, jako "půjčiteli",
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 08.07.2022
3.2 předložit podepsanou "Smlouvu o výpůjčce" dle 2. části tohoto usnesení
k·podpisu místostarostovi MČ Praha·8 Jiřímu Vítkovi, jako "výpůjčiteli".
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 15.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

293_Usneseni.pdf (40,2 kB)
1_17 - Smlouva_o_vypujcce_Boudnik.docx - příloha (52,3 kB)