USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0401/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0401/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0401/2022

ze dne 08.08.2022


k návrhu vyjádření MČ Praha 8 k probíhajícímu workshopu TĚŠNOV 211.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyjádření MČ (městské části) Praha 8 k probíhajícímu
workshopu TĚŠNOV 21,2.schvaluje
text vyjádření MČ Praha 8 k probíhajícímu workshopu TĚŠNOV 21 ve znění uvedeném
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


seznámit s usnesením pořadatele workshopu a HMP.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 10.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (47,7 kB)