USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0560/2016

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0560/2016

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0560/2016

ze dne 14.09.2016


k návrhu realizace projektu "Palmovka – vize 2030"1.bere na vědomí
1.1 "Důvodovou zprávu" k projektu "Palmovka – vize 2030",
1.2 "Koncepci a obsah projektu Palmovka 2030", dle přílohy "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,2.souhlasí
s obsahem projektu "Palmovka 2030", který je obsažen v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 průběžně informovat Radu městské části Praha 8 o stavu a výstupech projektu
"Palmovka - vize 2030".
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 30.11.2016

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce starosty

usn91576082_101439.pdf (36 kB)
1_21 - palmovka_obsah_projektu.pdf - příloha (1,7 MB)
1_22 - Duvodova_zprava_uprava_.docx - příloha (12,8 kB)
1_23 - doplneni_dokumentu_vize_2.docx - příloha (11,2 kB)