USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0400/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0400/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0400/2022

ze dne 08.08.2022


k návrhu rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatele BY architects, spol. s r.o. (IČO: 077 40 557), se sídlem Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, proti úkonu zadavatele - rozhodnutí o vyloučení stěžovatele v soutěži o návrh "Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatele BY
architects, spol. s r.o. (IČO: 077 40 557), se sídlem Pod Zvonařkou 2317/1,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, proti úkonu zadavatele - rozhodnutí o vyloučení
stěžovatele v soutěži o návrh "Návrh architektonického řešení základní školy
Rohan, Praha 8",2.rozhodla
dle ust. § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o odmítnutí námitek podaných stěžovatelem BY
architects, spol. s r.o. (IČO: 077 40 557), se sídlem Pod Zvonařkou 2317/1,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, proti úkonu zadavatele - rozhodnutí o vyloučení
stěžovatele v soutěži o návrh "Návrh architektonického řešení základní školy
Rohan, Praha 8", ve smyslu přílohy "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 09.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (42,8 kB)