USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0464/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0464/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0464/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu souhlasu s navýšením kapacity školní jídelny Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 111. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu s navýšením kapacity školní jídelny Základní
školy, Praha 8, Hovorčovická 11,2. souhlasí
s navýšením kapacity školní jídelny Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11
ze současných 1.000 strávníků na 1.400 strávníků.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

404_Usneseni.pdf (45,2 kB)