USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0459/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0459/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0459/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
- pozemek parc. č. 3969/3, o celkové výměře 26 m2, pozemek parc. č. 3970/3, o celkové
výměře 145 m2, pozemek parc. č. 5/2, o celkové výměře 896 m2, a pozemek parc. č. 8,
o celkové výměře 871 m2, jehož součástí je stavba č. p. 40 a hospodářská stavba bez č.p./
č.e., na adrese U Českých Loděnic 6, 180 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8,
jako "pronajímatelem", a Spolkem Velký mlýn (IČO: 119 33 216), se sídlem na adrese
Řehořova 023/38, Praha 3, PSČ 130 00, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 - pozemek parc. č. 3969/3,
o celkové výměře 26 m2, pozemek parc. č. 3970/3, o celkové výměře 145 m2, pozemek
parc. č. 5/2, o celkové výměře 896 m2, a pozemek parc. č. 8, o celkové výměře 871 m2,
jehož součástí je stavba č. p. 40 a hospodářská stavba bez č.p./č.e., na adrese U Českých
Loděnic 6, 180 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a Spolkem Velký mlýn (IČO: 119 33 216), se sídlem na adrese Řehořova 023/38, Praha 3,
PSČ 130 00, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 1" ke Smlouvě o nájmu dle 2. části tohoto usnesení
k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Jitka Straková Termín: 16.11.2023
3.2 předložit nájemcem podepsaný "Dodatek č. 1" ke Smlouvě o nájmu dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Jitka Straková Termín: 23.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

354_Usneseni.pdf (66,7 kB)