USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0321/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0321/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0321/2022

ze dne 14.06.2022


k návrhu souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a
základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu
Jan Amos Komenský (OP JAK),2. souhlasí
v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do
výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a
ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

253_Usneseni.pdf (40,6 kB)