USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0385/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0385/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0385/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šiškova 21. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8,
Šiškova 2,2. schvaluje
čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šiškova 2, ve výši 409 585,- Kč
na nákup konvektomatu pro školní jídelnu mateřské školy.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

66_Usneseni.pdf (36,6 kB)