USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0457/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0457/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0457/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům Střelničná, parc.č. 2466, 2467, 2636, k.ú. Kobylisy v Praze 81.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady městské části Praha 8
k dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům Střelničná, parc.č. 2466,
2467,2636, k.ú. Kobylisy v Praze 8,2.zásadně nesouhlasí
s navrženým řešením vyplývajícím z předložené projektové dokumentace.
Důvodem nesouhlasu je především skutečnost, že navržený záměr je
v přímém rozporu s územní studií Sídliště Ďáblice zpracovanou IPR Praha
ve spolupráci MOBA studio s.r.o. Uvedenou studii pokládá městská část Praha 8
za neopomenutelný podklad pro budoucí rozhodování v území. Rozpor spatřuje
městská část Praha 8 především v nesouladu počtu NP navržených v uvedené
územní studii, kterou Váš záměr výrazně převyšuje,3.schvaluje
text vyjádření městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení –
Bytový dům Střelničná, parc.č. 2466, 2467, 2636, k.ú. Kobylisy v Praze 8,
uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit
jeho odeslání žadateli.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 27.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

53_Usneseni.pdf (51,6 kB)
1_4 - Navrh_Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00518_2023.docx - příloha (15,8 kB)