USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0475/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0475/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0475/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce
příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 -
Gerontologické centrum,2.schvaluje
v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 134 zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby zřízené Městskou částí
Praha 8 - Gerontologické centrum (IČO: 452 50 022) za úspěšné plnění mimořádných
nebo zvlášť významných pracovních úkolů,3.stanovuje
výši odměny ve smyslu 2. části tohoto usnesení ředitelce příspěvkové právnické
osoby zřízené Městskou částí Praha 8, jmenovitě:
doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D., ředitelce Gerontologického centra podle neveřejné
přílohy tohoto usnesení,4.ukládá


přenést prokazatelně realizaci 2. části tohoto usnesení na odpovědné zaměstnance
příslušné příspěvkové právnické osoby zřízené Městskou částí Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 15.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

59_Usneseni.pdf (51,3 kB)