USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0469/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0469/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0469/2022

ze dne 02.09.2022


k návrhu přípravy 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 81.schvaluje
svolání 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 na středu 21. září 2022
od 14:00 hodin do velkého sálu "Bílého domu" v Praze 8 – Libni, U Meteoru 6,2.souhlasí
2.1 s návrhem pořadu jednání 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, který je
přílohou tohoto usnesení, s tím, že může být ještě doplněn o další aktuální nebo naléhavé
záležitosti,
2.2 s návrhem složení návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro jeho
21. zasedání dne 21. září 2022:
návrhový výbor Zastupitelstva městské části Praha 8 ve složení:
předseda:
- p. Mgr. Martin Roubíček
členové:
- pí Ing. Hana Matoušová,
- pí Mgr. et Mgr. BcA. Jana Solomonová,
- p. Mgr. Ivo Slávka,
- p. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček,
- p. Bc. Tomáš Mrázek,
- p. Bc. Martin Jedlička,
tajemník:
– p. Mgr. Bc. Ondřej Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské části
odboru kancelář Starosty (OOZ OKS) Úřadu městské části Praha 8.................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta Městské části Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (41,8 kB)
1_0 - priloha_usneseni.docx - příloha (15,8 kB)