USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0485/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0485/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0485/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního
určení v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8,2. schvaluje
(s doporučením Komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny Rady městské
části Praha 8 ze dne 22. června 2022)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v programu "Bydlení
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy městské části Praha 8, dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě",
která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.11.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

208_Usneseni.pdf (49,1 kB)
1_10 - Scan_2022_09_05_11_01_32.pdf - příloha (209,4 kB)