USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0378/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0378/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0378/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 21.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha
8, Krynická 2,2.schvaluje
čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 2, ve výši 241
036,84,- Kč na výměnu podlahových krytin v budově B1.


................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

259_Usneseni.pdf (36,8 kB)