USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0386/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0386/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0386/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané
v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba ploch a veřejné
zeleně na území MČ Praha 8",2.schvaluje
zahájení zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8", zadávané
v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.jmenuje
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, tj. Městské části Praha 8, členy
a náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, podaných pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba ploch a veřejné
zeleně na území MČ Praha 8", uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zabezpečit zahájení zadávacího řízení dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 08.08.2022
4.2 zabezpečit průběh zadávacího řízení.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 31.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

78_Usneseni.pdf (42,1 kB)