USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0038/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0038/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0038/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Grafické zpracování časopisu městské části Praha 8 „Osmička"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Grafické
zpracování časopisu městské části Praha 8 „Osmička", na základě zaslání schválené
"Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,2. schvaluje
výběr zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu s předmětem plnění "Grafické zpracování časopisu městské
části Praha 8 „Osmička", mezi městskou částí Praha 8, jako "objednatelem",
a Janem Bělovským (IČO: 667 66 435), se sídlem Radim 14, 281 03 Radim,
jako "zhotovitelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru zhotovitele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 09.02.2024
3.2 předložit "Smlouvu o dílo" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci zhotovitele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 09.02.2024
3.3 předložit odpovědným zástupcem zhotovitele podepsanou "Smlouvu o dílo"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu pí Mgr. et Mgr. BcA. J. Solomonové, radní MČ
Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 12.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

122_Usneseni.pdf (52,6 kB)