USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0372/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0372/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0372/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 8, jako "nájemcem", a spolkem VšeMožno, z.s., Praha 6 – Břevnov, jako "podnájemcem"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 8, jako
"nájemcem", a spolkem VšeMožno, z.s., Praha 6 – Břevnov, jako "podnájemcem",2.schvaluje
uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 8, jako "nájemcem", a spolkem
VšeMožno, z.s., Praha 6 – Břevnov, jako "podnájemcem", (IČO: 265 84 727), ve věci
podnájmu nebytového prostoru na adrese Pivovarnická 1022/3, Praha 8, dle textu
přílohy „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit smlouvu podle 2. části tohoto usnesení k podpisu předsedovi
Bc. Davidu Bělohradskému, jako "podnájemci",
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 31.07.2022
3.2 předložit podepsanou smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu
MČ Praha 8 Bc. M. Švarcovi, jako "nájemci".
Zodpovídá: Bc. Michal Švarc Termín: 12.08.2022

................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

221_Usneseni.pdf (40,8 kB)