USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0336/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0336/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0336/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – NP č. 604, v domě čp. 396, v k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v·rámci
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch
městské části Praha 8 – NP č. 604, v domě čp. 396, v k. ú. Libeň a na adrese
Vacínova·5, 180·00·Praha·8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a·Bytovým družstvem Vacínova 5 (IČO: 032 87 611), se sídlem na adrese
Vacínova·396/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví
Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – NP č. 604, v
domě čp. 396, v k. ú. Libeň a na adrese Vacínova·5, 180 00 Praha 8, mezi městskou
částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Bytovým družstvem Vacínova 5 (IČO: 032 87
611), se sídlem na adrese Vacínova 396/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, jako "nájemcem",
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto
usnesení,3.ukládá


3.1 předložit Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle 2. části tohoto
usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 22.07.2022
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou Smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího podnikání dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ
Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 22.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

134_Usneseni.pdf (43,1 kB)
1_9 - A_DZ_BJ_00219_2022.docx - příloha (14,9 kB)
1_10 - A_NS_BD_Vacinova_5_rev.docx - příloha (33,4 kB)