USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0016/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0016/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0016/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu
"Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8,2. schvaluje
(s doporučením Komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny Rady
městské části Praha 8 ze dne 24. listopadu 2021)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory"
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské
části Praha 8, dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.03.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

301_Usneseni.pdf (39,6 kB)
1_23 - Scan_2022_01_10_17_15_25.pdf - příloha (211,8 kB)