USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0394/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0394/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0394/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 133/3, na k. ú. Bohnice v Praze 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 133/3 (zahrada), o výměře
223 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8,
jako "pronajímatelem", a p. Ing. Igorem Brunclíkem, fyzickou osobou,
jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 133/3
(zahrada), o výměře 223 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8, mezi městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem", a p. Ing. Igorem Brunclíkem, fyzickou osobou,
jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu nájemci,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2022
3.2 předložit nájemcem podepsanou "Smlouvu o nájmu" dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

145_Usneseni.pdf (51,2 kB)