USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0005/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0005/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0005/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu vyjádření ke studii Bytového domu Na Slovance, parc.č.·1815/1, 1815/2 na k.ú. Libeň v Praze 81. bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady městské části Praha 8
pro územní rozvoj a památkovou péči ke studii Bytového domu Na Slovance,
parc. č. 1815/1, 1815/2 na k. ú. Libeň v Praze 8,2. souhlasí
se studií Bytového domu Na Slovance, parc. č. 1815/1, 1815/2 na k. ú. Libeň
v Praze 8 s upozorněním, že tento souhlas se týká pouze této studie
a nenahrazuje tedy souhlas Městské části Praha 8 s projektem pro územní
řízení, případně pro společné řízení,3. schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 ke studii Bytového domu Na Slovance,
parc. č. 1815/1, 1815/2 na k. ú. Libeň v Praze 8, uvedený v příloze
tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 24.01.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

66_Usneseni.pdf (39,8 kB)
1_4 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00681_2021.docx - příloha (14,9 kB)
1_5 - Scan_2021_12_01_16_14_05.pdf - příloha (1,9 MB)