USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0486/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0486/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0486/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu z programu sociálního bydlení, v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu z programu
sociálního bydlení, v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených
do správy městské části Praha 8,2. schvaluje
(s doporučením Komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny Rady městské
části Praha 8 ze dne 22. 6. 2022)
uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu z programu sociálního bydlení, v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské
části Praha 8, dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.11.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

222_Usneseni.pdf (49,5 kB)
1_11 - Scan_2022_09_05_14_48_56.pdf - příloha (549,7 kB)