USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0208/2016

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0208/2016

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0208/2016

ze dne 20.04.2016


k návrhu ukončení vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8 a spolkem Radou rodičů a přátel dětského folklorního souboru Valášek-občanské sdružení1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu ukončení vztahu mezi Servisním střediskem
pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8
a spolkem Radou rodičů a přátel dětského folklorního souboru Valášek-
občanské sdružení, výpovědí "Smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů"
ze dne 13. listopadu 2007,2.schvaluje
na základě ustanovení § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
ukončení vztahu, založeného "Smlouvou o výpůjčce nebytových prostorů"
č. 1/2007 (1/3140/2008) ze dne 13. listopadu 2007, mezi Servisním
střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
jako "půjčitelem", a spolkem Rada rodičů a přátel dětského folklorního
souboru Valášek - občanské sdružení (IČO: 613 87 266), jako "vypůjčitelem",
a to podáním výpovědi vypůjčiteli,3.ukládá


3.1 zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 30.04.2016

................................................................................
Roman Petrus Alena Borhyová
Starosta Městské části Praha 8 zástupkyně Starosty MČ Praha 8

usn84702754_102203.pdf (40,3 kB)
1_6 - Duvodova_zprava_Valasek.docx - příloha (12,6 kB)
1_7 - Vypoved_Valasek.doc - příloha (41,5 kB)
1_8 - Valasek.pdf - příloha (229,1 kB)