USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0058/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0058/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0058/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy, Praha 8, Libčická 101. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné
pohledávky Základní školy, Praha 8, Libčická 10,2. schvaluje
prominutí a odpis nedobytné pohledávky Základní školy, Praha 8,
Libčická 10 ve výši 42 744 Kč za Michal Izakovič - C.A.P. (IČO: 867 26 552).


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

183_Usneseni.pdf (46,6 kB)