USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0456/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0456/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0456/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům Frýdlantská, parc. č. 2557/1, 2557/2, k. ú. Kobylisy v Praze 81.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady městské části Praha 8
k dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům Frýdlantská, parc. č. 2557/1, 2557/2,
k. ú. Kobylisy v Praze 8,2.zásadně nesouhlasí
s navrženým řešením vyplývajícím z předložené projektové dokumentace. Důvodem
nesouhlasu je skutečnost, že navržený záměr je v přímém rozporu s územní studií
Sídliště Ďáblice zpracovanou IPR Praha ve spolupráci MOBA studio s.r.o. Uvedenou
studii pokládá městská část Praha 8 za neopomenutelný podklad pro budoucí
rozhodování v území. Rozpor spatřuje především v nesouladu počtu NP navržených
v uvedené územní studii, kterou záměr výrazně převyšuje a dále dle uvedené studie je
pro dané území navrhována a definována plocha s převažující veřejnou vybaveností,
což také není respektováno,3.schvaluje
text vyjádření městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům
Frýdlantská, parc. č. 2557/1, 2557/2, k. ú. Kobylisy v Praze 8, uvedený v příloze
tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit
jeho odeslání žadateli.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 27.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (61,5 kB)
1_0 - Navrh_Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00516_2023.docx - příloha (15,9 kB)
1_1 - Scan_2023_10_26_09_32_311.pdf - příloha (1,8 MB)