USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0377/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0377/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0377/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0269/2022 ze dne 18.5.2022 o uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Vydrovka Office Center s.r.o. a k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Vydrovka Office Center s.r.o. na straně druhé1.bere na vědomí
Důvodovou zprávu k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0269/2022 ze dne 18.
5. 2022 o uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Vydrovka Office Center s.r.o.
a k uzavření nové Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Vydrovka Office Park",2.revokuje
usnesení č. Usn RMC 00269/2022 ze dne 18.5.2022 o uzavření Smlouvy o spolupráci
se společností Vydrovka Office Center s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín,
186 00, Praha 8, (IČO: 073 13 896),3.schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Vydrovka Office Center s.r.o., se
sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00, Praha 8, (IČO: 073 13 896), ve znění
uvedeném v příloze Důvodové zprávy, která není součástí tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 předložit Smlouvu o spolupráci dle 3. části tohoto usnesení k podpisu
oprávněnému zástupci společnosti Vydrovka Office Center s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 17.08.2022
4.2 předložit oprávněným zástupcem společnosti Vydrovka Office Center s.r.o.
podepsanou Smlouvu o spolupráci dle 3. části tohoto usnesení k podpisu starostovi
MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 31.08.2022

................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

171_Usneseni.pdf (41,8 kB)