USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0484/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0484/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0484/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního
určení při pečovatelské službě v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřených do správy Městské části Praha 8,2.schvaluje
(s doporučením poradní komise OZS ÚMČ Praha 8)
uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě
v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské
části Praha 8, dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.11.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

115_Usneseni.pdf (49,2 kB)
1_5 - Scan_2022_09_05_10_41_03.pdf - příloha (240,2 kB)