USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0497/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0497/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0497/2022

ze dne 14.09.2022


k návrhu připomínek městské části Praha 8 k návrhu Aplikační novely Pražských stavebních předpisů1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu připomínek městské části Praha 8 k návrhu
Aplikační novely Pražských stavebních předpisů, včetně usnesení Komise
pro územní rozvoj a památkovou péči městské části Praha 8,2.souhlasí
s uplatněním připomínek městské části Praha 8 k návrhu Aplikační novely
Pražských stavebních předpisů,3.schvaluje
text připomínek městské části Praha 8 k návrhu Aplikační novely Pražských
stavebních předpisů, uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat připomínky městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a·zajistit
jeho odeslání Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a odboru územního
rozvoje, Magistrátu hl.m .Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 26.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

59_Usneseni.pdf (49,2 kB)
1_0 - Pripominky_MC_Praha_8_BJ_00574_2022.docx - příloha (23 kB)