USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0468/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0468/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0468/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního
určení v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
městské části Praha 8,2. schvaluje
(doporučeno poradní komisí OSVZ ÚMČ Praha 8)
uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domech ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8,
s nájemci a dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.01.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

260_Usneseni.pdf (49,6 kB)
1_24 - Scan_2023_11_08_17_38_18.pdf - příloha (220 kB)