USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0474/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0474/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0474/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny pověřené
ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 -
Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8),2. schvaluje
v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 134 zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí odměny pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby zřízené Městskou
částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (IČO: 708 71 213) za úspěšné
plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů,3. stanovuje
výši odměny ve smyslu 2. části tohoto usnesení ředitelce příspěvkové právnické
osoby zřízené Městskou částí Praha 8, jmenovitě:
pí Ing. Janě Zwiefelhofer, pověřené ředitelce SOS Praha 8 podle neveřejné přílohy
tohoto usnesení,4. ukládá


přenést prokazatelně realizaci 2. části tohoto usnesení na odpovědné zaměstnance
příslušné příspěvkové právnické osoby zřízené Městskou částí Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 15.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

47_Usneseni.pdf (51,4 kB)