USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0473/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0473/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0473/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu úpravy platu pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 81.stanovuje
plat pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou
částí Praha 8 jmenovitě:
Ing. Janě Zwiefelhofer, pověřené ředitelce SOS Praha 8, se sídlem Bulovka 1462/10,
180 00 Praha 8 - Libeň, podle neveřejné přílohy tohoto usnesení,
s účinností od 1. září 20222.schvaluje
s odvoláním na ustanovení § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů,
platový výměr pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené
Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8, uvedený
v neveřejné příloze tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit prokazatelně realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 15.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (50,8 kB)