USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0480/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0480/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0480/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu podání žádosti městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 - Opatření č. 5 a Opatření č. 71.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání žádosti městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu
hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území
hl. m. Prahy pro rok 2023 - Opatření č. 5 a Opatření č. 7,2.schvaluje
podání žádosti městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu hlavního města
Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy
pro rok 2023, a to konkrétně:
a) Opatření č. 5 - "Otevírání hřišť provozovaných základními školami (dále
jen "ZŠ") zřizovanými městskými částmi (dále jen "MČ") za účelem mimoškolních
aktivit pro širokou veřejnost" , podle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že
spoluúčasti budou hradit jednotlivé základní školy, zřízené městskou částí Praha 8,
b) Opatření č. 7 - "Opatření na podporu výuky informatiky a anglického jazyka
na ZŠ", podle přílohy č. 2 tohoto usnesení s tím, že spoluúčasti budou hradit
jednotlivé základní školy, zřízené městskou částí Praha 8,3.ukládá


zabezpečit podání žádostí o dotaci dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 14.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

100_Usneseni.pdf (59,9 kB)
1_3 - Opatreni_c._5_1_.xlsx - příloha (12,9 kB)
1_4 - Opatreni_c._7_1_.xlsx - příloha (12 kB)