USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0465/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0465/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0465/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Sokolovská 240 – v domě čp. 240, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 33, 186 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví BD Sokolovská 240 – v domě čp. 240, na k. ú. Karlín
a na adrese Sokolovská 33, 186 00 Praha 8 mezi městskou částí Praha 8,
jako "pronajímatelem", a společností Lets Be Real s.r.o. (IČO: 195 65 500), se sídlem
na adrese Plzeňská 951/125, 150 00 Praha 5 - Košíře, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
BD Sokolovská 240 – v domě čp. 240, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 33,
186 00 Praha 8 mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností Lets
Be Real s.r.o. (IČO: 195 65 500), se sídlem na adrese Plzeňská 951/125, 150 00 Praha 5
- Košíře, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části tohoto
usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího podnikání" ve smyslu 2. části tohoto usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

209_Usneseni.pdf (64,5 kB)
1_22 - A_DZ_BJ_00366_2023.docx - příloha (14,2 kB)
1_23 - A_NS_Lets_Be_Real_25_10_OPS.docx - příloha (35,1 kB)