USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0476/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0476/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0476/2023

ze dne 22.11.2023


k návrhu výběru poradce a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na vybrané objekty MČ Praha 8"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru poradce a uzavření "Smlouvy" pro realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Zpracování analýzy vhodnosti
EPC projektu na vybrané objekty MČ Praha 8", na základě zaslání schválené "Výzvy",
v souladu s ust. § 27, ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,2.schvaluje
výběr poradce a uzavření "Smlouvy" s předmětem plnění "Zpracování analýzy
vhodnosti EPC projektu na vybrané objekty MČ Praha 8", mezi městskou částí
Praha 8, jako "klientem", a obchodní korporací Grant Thornton Advisory k. s.
(IČO: 190 83 076), se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4,
jako "poradcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru "poradce" dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 27.11.2023
3.2 předložit "Smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci "poradce",
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 04.12.2023
3.3 předložit odpovědným zástupcem "poradce" podepsanou "Smlouvu" dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8 p. PhDr. Ing. M. Fichtnerovi,
MBA.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 11.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

85_Usneseni.pdf (53,6 kB)