USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0347/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0347/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0347/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu vyjádření MČ Praha 8 k objemové studii „Volnočasový areál Šutka“, vypracované společností LOXIA a.s.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k předkládané objemové studii „Volnočasový areál Šutka“ ,
vypracované společností LOXIA a.s.,2.schvaluje
objemovou studii „Volnočasový areál Šutka“, vypracovanou společností LOXIA a.s., v
podobě uvedené v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

201_Usneseni.pdf (37,3 kB)