USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0041/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0041/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0041/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 20241. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací
městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže
na rok 2024,2. souhlasí
s vyhlášením dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8
na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2024,
podle "Podmínek" uvedených v příloze tohoto usnesení,3. jmenuje
do výběrové komise k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2024 členy "Komise Rady městské
části Praha 8 pro sport, grantovou politiku", Rady městské části Praha 8,4. ukládá


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 8 návrh vyhlášení dotačního řízení
na poskytnutí dotací MČ Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu
mládeže na rok 2024 k projednání.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 20.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

94_Usneseni.pdf (47,4 kB)
1_7 - Podminky_dotace_sport_mladeze_2024_FINAL.docx - příloha (28,6 kB)