USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0051/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0051/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0051/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu podání žádosti městské části Praha 8 o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ hl. m. Prahy ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 20241.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání žádosti městské části Praha 8
o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ hl. m. Prahy ve schváleném
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024,2.schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ hl. m. Prahy
ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy, na následující investiční akce:
1. MŠ Bojasova - Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků
2. ZŠ Ústavní - Výstavba venkovních sportovišť a ploch v areálu ZŠ
3. ZŠ Dolákova - Výstavba herních ploch pro družinu
uvedené v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v souladu s 2. částí tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 28.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

338_Usneseni.pdf (39,5 kB)