USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0493/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0493/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0493/2022

ze dne 14.09.2022


k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce" mezi městskou částí Praha 8 jako "půjčitelem" a Centrem Palmovka, a.s. jako "vypůjčitelem", o výpůjčce výpočetní techniky1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce"
mezi městskou částí Praha 8, jako "půjčitelem" a Centrem Palmovka, a. s.,
jako „vypůjčitelem“, o výpůjčce výpočetní techniky,2.schvaluje
uzavření "Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce" mezi městskou částí Praha 8
jako "půjčitelem" a Centrem, Palmovka, a. s., (IČO: 247 96 590), se sídlem
Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 jako "vypůjčitelem“, o výpůjčce výpočetní
techniky, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součátí
tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (49,1 kB)