USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0396/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0396/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0396/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu poskytnutí solidárního daru ve výši 50 000,- Kč v souvislosti se zmírněním dopadů živelné katastrofy – požáru v Národním parku České Švýcarsko, který postihl obec Hřensko v červenci 20221.bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu poskytnutí solidárního daru ve výši 50 000,- Kč
v souvislosti se zmírněním dopadů živelné katastrofy – požáru v Národním parku
České Švýcarsko, který postihl obec Hřensko v červenci 20222.rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 50.000,- Kč obci Hřensko, se sídlem Hřensko 71,
407 17, (IČO: 002 61 351), postižené požárem v Národním parku České Švýcarsko,3.zmocňuje
Ondřeje Grose, starostu městské části Praha 8, k podpisu darovací smlouvy, dle bodu
1 tohoto usnesení, která je přílohou "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto
usnesení,
Termín: neprodleně4.ukládá


odeslat darované finanční prostředky na účet obdarovaného bezprostředně
po podpisu darovací smlouvy podle bodu 2 tohoto usnesení.
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 17.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

211_Usneseni.pdf (51,2 kB)